5Plus Online

Chào mừng các bạn đến với Kênh 5Plus Online trên website Cliphaihuoc.net


Một format sitcom mới nơi bạn tìm thấy tất cả các định nghĩa của tuổi 9X. Với 5 nhân vật 5 tính cách cũng như lối sống khác nhau đã hòa nhập vào một thế giới văn phòng và tô đạm lên cho nhau những ưu điểm và không thể nào bỏ qua nhược điểm và tính cánh.

Những khuôn mặt rạng ngời và đầy vẻ kiêu sa. Mồi người có một đặc tính cũng như tính cách đọc đáo riêng không ai giống ai cả, chỉ có Tường Vi và Trung Dũng Sĩ là giống nhau trong vẻ khù khờ và ngay ngô thôi. Cùng điểm danh các nhân vật trong sitcom 5Plus online nhé.