Oliver Dragojević - Cesarica
10 video

Croatia Records: Oliver Dragojević - Cesarica

Published on: Thursday, September 2, 2010

Oliver Dragojević - Cesarica

CESARICA

Autor glazbe i teksta: Zlatan Stipišić

Zlatni konci, litnje zore
došli su u njene dvore
da bi moju jubav budili
svitlo nek joj jubi lice
lipo ka u cesarice
kad je ja ne mogu jubiti

Zlatna mriža njenog tila
dušu mi je uvatila
da je baci nazad u more
Svake noći prije zore
dolazin u njene dvore
bile dvore moje pokore

Cilega života ja san
tija samo nju
da do njenog srca nađem put
cilega života moje tilo
je bez nje
ka cviće bez vode

Zlatna mriža njenog tila
dušu mi je uvatila
da je baci nazad u more
Svake noći prije zore
dolazin u njene dvore
bile dvore moje pokore

Cilega života ja san
tija samo nju
da do njenog srca nađem put
cilega života moje tilo
je bez nje
ka cviće bez vode

Cilega života moje tilo
je bez nje
ka cviće bez vode

Cilega života moje tilo
je bez nje
ka cviće bez vode

Show more

Comments

29,540,575
Views / Share